Loading...
Wat doen wij?2016-10-18T19:16:38+00:00

Wat doen wij?

Veel conflicten ontstaan doordat er niet meer wordt gepraat. Mensen die een conflict met elkaar hebben, vinden het bovendien vaak moeilijk om goed naar elkaar te luisteren, horen elkaar niet en dan lukt het meestal niet meer om er samen uit te komen.

Bij descheidsman.nl wordt door middel van mediation dan wel bemiddeling  gewerkt aan een conflictoplossing. Daarbij wordt gedacht vanuit de belangen in het heden naar de mogelijkheden in de toekomst, in plaats van te focussen op verworven rechten en vaststaande standpunten uit het verleden, zoals gebruikelijk is in de advocatuur.

Door naar de toekomst te kijken worden de mogelijkheden voor een weg uit het conflict vergroot. Centraal staat het behoud of de verbetering van de relatie dan wel het bieden van een solide basis om op een goede manier uit elkaar te gaan. Mediation en bemiddeling impliceren geen strijd tegen elkaar, maar het  vinden van oplossingen met elkaar.

Descheidsman.nl biedt partijen de mogelijkheid creatief te zijn bij het vinden van die oplossingen. De ervaring leert dat een gezamenlijk gevonden oplossing beter “houdbaar” is dan een door de rechter opgelegde uitspraak.

De mediator van descheidsman.nl blijft in een mediationtraject bewust inhoudelijk op afstand (“lijdelijk”) en laat daarmee de conflictpartijen hun geschil zélf oplossen, terwijl de bemiddelaar van descheidsman.nl actief en op inhoudsniveau bij de partijen onderzoekt waar de belangen liggen, waar ze botsen en waar de pijn zit, om vervolgens zelf ook actief mee te denken met partijen naar een inhoudelijke oplossing.

Of het nu gaat om arbeidsconflicten, burenruzies, zakelijke geschillen, familiezaken, echtscheidingen of conflicten met de overheid: bijna alle grote en kleine conflicten lenen zich voor mediation of bemiddeling. Voorwaarde is enkel dat beide partijen bereid zijn om met de ander te onderhandelen en er ook daadwerkelijk ruimte is voor onderhandeling.