Loading...
Wat doen wij?2023-01-09T11:28:36+01:00

Wat doen wij?

Veel conflicten ontstaan doordat er niet meer wordt gepraat. Mensen die een conflict met elkaar hebben, vinden het bovendien vaak moeilijk om goed naar elkaar te luisteren, horen elkaar niet en dan lukt het meestal niet meer om er samen uit te komen.

Bij descheidsman.nl wordt door middel van mediation gewerkt aan een conflictoplossing. Daarbij wordt gedacht vanuit belangen in het heden naar mogelijkheden in de toekomst, in plaats van te focussen op verworven rechten en vaststaande standpunten uit het verleden.

Door naar de toekomst te kijken worden de mogelijkheden voor een weg uit het conflict vergroot. Centraal staat het behoud of de verbetering van de relatie, dan wel het bieden van een solide basis om op een goede manier uit elkaar te gaan. Mediation impliceert geen strijd tegen elkaar, maar het  vinden van oplossingen met elkaar.

Descheidsman.nl biedt partijen de mogelijkheid creatief te zijn bij het vinden van die oplossingen. De ervaring leert dat een gezamenlijk gevonden oplossing beter “houdbaar” is dan een door de rechter opgelegde uitspraak.

De mediator van descheidsman.nl blijft in een mediationtraject in beginsel bewust inhoudelijk op afstand (“lijdelijk”) en laat daarmee de conflictpartijen hun geschil zélf oplossen. In het traject wordt onder begeleiding van de mediator onderzocht waar de belangen liggen, waar ze botsen en waar de pijn zit, om vervolgens  een inhoudelijke oplossing te zoeken.

Of het nu gaat om arbeidsconflicten, burenruzies, zakelijke geschillen, familiezaken, echtscheidingen of conflicten met de overheid: bijna alle grote en kleine conflicten lenen zich voor mediation. Voorwaarde is enkel dat beide partijen bereid zijn om met de ander te onderhandelen en er ook daadwerkelijk ruimte is voor onderhandeling.

Meer weten over mediation? Bel dan met descheidsman.nl: 055-303 00 00 of 06-54 361 439